Apa uzată

Pentru tratarea apei uzate, reziduale, generate în timpul producției, pentru decantarea metalelor grele, de cele mai multe ori sunt eficiente și metodele convenționale. În ciuda acestui fapt, pot exista uleiuri minerale care să afecteze această procedură.

Legarea uleiurilor

AW Sorb

În aceste cazuri se poate aplica produsul nostru SORBAN, care leagă și ține uleiurile în nămol. Astfel, în faza curată a procesului de tratare a apei uzate, apa rămâne fără hidrocarburi insolubile. SORBAN reacționează chimic inert și nu crește nivelul de sare al apei. Pentru a putea filtra cu ușurință apa, precipitatele trebuie să formeze flocoane mari. Dar anumiți agenți de dispersie auxiliari au un efect de dispersie, și previn sedimentarea rapidă a precipitatelor.

Accelerator de sedimentare

SEDAC 705

Produsul nostru floculant SEDAC 705 ajută în rezolvarea acestei probleme. Spre deosebire de celelalte produse floculante, concentratul nostru nu necesită prepararea unei suspensii. Este necesară numai apă rece, care trebuie amestecată cu SEDAC 705 și soluția de bază poate fi folosită de îndată.

Precipitarea metalelor

REPLEX 864

Este posibil, ca metalele grele (cuprul sau nichelul) să formeze complexe cu sări de amoniu, EDTA-uri, NTA-uri, gluconate, citrați sau soluții similare, care mențin metalele în soluție. REPLEX 864 le poate sedimenta doar în câteva minute.