Imprima

KIESOW Magyarország Kft.

Mészáros u. 12. IV. emelet 2/b
1016 Budapest
MAGYARORSZÁG

Tel:+36 1 36260-52

Fax:+36 1 36260-53

:iroda@kiesow.hu

Website:www.kiesow.hu

Informații generale

Cégjegyzékszám: 01-09-686688

Cégbíróság: Főváros Törvényszék Cégbírósága

EKT (e-kereskedelmi törvény) szerinti hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Adószám: HU11987587

Ügyvezető igazgató: Vidra László

Disclaimer

1. Conținutul ofertei online

Autorul nu este si nu va fi legal responsabil sub nici o circumstanţă pentru nici o inadverenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. În principiu excludem cererile în contradictoriu cu autorul prin care se pretinde o răspundere, cereri care conțin daune morale sau materiale, cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau create prin utilizarea unor informații incorecte sau incomplete, în afară de cazul în care există o demonstrabilă vinovăție intenționată sau din culpă a autorului. Ofertele nu sunt obligatorii. Autorul îsi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului, de a şterge conţinutul în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

2. Referințe și linkuri

În cazul referinţelor directe sau indirecte la linkuri care nu cad în cadrul de responsabilitate al autorului, autorul poate fi trans la răspundere numai în cazul în care autorul are cunoştinţă despre conţinutul siteului şi ar fi posibil technic că în cazul în care aceste conţinuturi sunt ilegale să împiedice folosirea lor. 

Autorul  asigură că la momentul plasării linkurilor, acestea nu au avut conţinut ilegal. Link-urile sunt oferite cu bună credintă si autorul nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară in alte website-uri. Acestă afirmație se referă şi la linkurile sau referirile create de autor plasate ca ofertă de internet proprie, dar și la mențiunile străine din cărțile de oaspeți și forumuri de discuții, liste de mailuri și oricare altă bază de date, la care este posibilă o intervenție străină scrisă.

Pentru conţinuturi ilegale, eronate sau necomplete şi pentru daune produse din folosirea sau nefolosirea acestor informaţii răspunde numai administratorul acelui site la care s-a făcut referire, nu şi acela care face referire la site-ul respectiv.

3. Copyright și drepturi de autor

Autorul se obligă să respecte dreptul de autor al materialelor graficie, audio, secvenţelor video şi textelor folosite, se străduieşte să folosească texte, grafici, secvenţe video şi audio făcute de el sau texte, materiale grafice, audio sau video fără licență. Mărcile și brevetele menționate în ofertele de internet sau protejate de terțe persoane se încadrează în dreptul de proprietate și de autor al proprietarului. Numai pe baza simplei menţiuni nu poate fi trasă concluzia că mărcile nu sunt protejate de drepturile de autor a unei terţe persoane.

Drepturile de autor ale obiectelor publicate, realizate de către autor, aparțin autorului. Multiplicarea unor astfel de grafici, secvenţe video, audio şi texte şi utilizarea lor în alte publicaţii electronice sau tipărite fără acordul autorului este strict interzis.

4. Domeniul de aplicare a răspunderii juridice

Excluderea răspunderii face parte din oferta de internet de la care s-a făcut referire la această pagină. În cazul în care părţi din acest text sau textul complet nu corespund normelor legale în vigoare, acest lucru nu afectă restul documentului în ceea ce priveşte conţinutul sau valabilitatea lui.