Protecia Datelor

Ne angajăm să vă protejăm datele care pot fi colectate în timpul vizitei Dvs. la www.kiesow.org.

Cu toate acestea, puteți vizita site-ul nostru în orice moment fără a comunica datele Dvs. personale.

Datele dvs. personale vor fi colectate și stocate după caz, dacă ne contactați Dvs. după voința liberă.

Legislația privind datele dvs. pot fi găsite în Regulamentul General privind Protecția Datelor și în Legea Federala (germană) privind Protecția Datelor.

În conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor, operatorul de date este

Biroul responsabil

KIESOW OBERFLÄCHENCHEMIE GmbH & Co. KG

Wittekindstraße 27 - 35
D-32758 Detmold

Tel:+49 5231 7604-0

Fax:+49 5231 7604-28

:vertrieb@kiesow.org

În ceea ce urmează găsiți informații despre felul datelor ce colectăm și cum le folosim când vizitați site-ul nostru web. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail: vertrieb@kiesow.org.

În afară de asta, aveți dreptul să depuneți o plângere la următoarea autoritate de supraveghere responsabilă în cazul utilizării ilegale a datelor dvs.:

Autoritatea de supraveghere responsabilă

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
(Comisionar provincial pentru protecția datelor și libertatea de informare în regiunea Nord-Vestfalia)

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel:+49 211 38424-0

Fax:+49 211 38424-10

:poststelle@ldi.nrw.de

Responsabilul nostru de protecția datelor:

Am numit un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.

Responsabilul de protecția datelor

Thomas Werning

Dieselstraße 12
32791 Lage

Tel:+49 5232 980-4700

:datenschutz@kiesow.org

1. Colectarea datelor serverului

Când vizitați site-ul nostru web, diferite statistici de server sunt stocate automat care sunt trimise de browserul dvs. către serverul furnizorului nostru. Sunt înregistrate, printre altele, pagina web apelată, numele fișierului, data și ora sondajului, cantitatea de date transferate, raportul de succes de interogare, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referrer (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul de interogări. Aceste date sunt utilizate pentru evaluarea statistică a traficului website-ului nostru și nu pot fi atribuite unei anumite persoane. Temeiul juridic pentru colectarea datelor este articolul 6 alineatul (1) punctul (f) din GDPR. Aceste date nu sunt asociate cu alte surse de date. Adresa IP va fi anonimă.

Interesul nostru legitim în colectarea acestor date se justifică prin capacitatea de a optimiza oferta către utilizatorii noștri pe baza acestor date, așa de ex. putem împiedica accesul de pe site-uri web rău intenționate sau putem optimiza accesul anumitor browsere, iar afișarea paginii pentru vizitator este posibilă doar prin logarea adresei IP.

Dumneavoastră, în principiu, aveți dreptul să vă opuneți acestei colectări de date. Cu toate acestea, în mod excepțional, acest lucru este practic inexistent, altfel ar fi imposibil să vizitați site-ul web.

Datele vor fi imediat șterse imediat ce nu sunt necesare pentru scopurile de mai sus.

2. Utilizarea și transferul datelor cu caracter personal

a. Informații generale

Dacă ne-ați furnizat informații personale, le vom folosi pentru a răspunde la întrebările dvs., pentru a vă sfătui și pentru a executa contractele încheiate cu dvs. și / sau pentru implementări tehnice. Informațiile dvs. personale vor fi transmise sau divulgate unei părți terțe numai dacă acesta este necesar pentru executarea contractului, în cazul în care este necesar în scopul decontării sau dacă ați fost de acord în prealabil cu acesta. Aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment cu efect în viitor, vedeți ți punctul 7. capitolul Drepturile persoanelor în cauza.

b. Derularea contractului

Colectăm și stocăm informațiile personale pe care ni le furnizați în cadrul contractelor încheiate cu dvs. pentru îndeplinirea contractului, de ex. în scopuri de facturare. Transmiterea datelor este limitată la decontare cu bănci sau transportator. Datele de facturare sunt furnizate consilierului fiscal și administrației financiare în cadrul legilor fiscale. Temeiul juridic pentru colectarea și gestionarea datelor în contextul îndeplinirii contractului este articolul 6 alineatul (1) punctul (b) din GDPR. Temeiul legal de comunicare a datelor către un consilier fiscal și administrația financiară este articolul 6 alineatul (1) punctul (c) din GDPR. Aceste date vor fi șterse după expirarea legii în vigoare privind obligația de păstrare. Dacă nu avem o obligație legala de păstrare, datele vor fi șterse cu încetarea obiectivului.

c. Formular de contact, returnarea ambalajului și contact prin e-mail

Când folosiți formularul nostru de contact, precum și întrebări despre returnarea ambalajului, colectăm și stocăm numele și adresa de e-mail, precum conținutul cererii în scopul de a da un răspuns. Orice informație suplimentară este opțională. Dacă ne trimiteți un e-mail cu solicitare de contact, colectăm și stocăm adresa dvs. de e-mail și datele aflate în acest e-mail. Baza legala al acesteia este articolul 6 alineatul (1) punctul (a) din GDPR, deoarece utilizând formularul contribuiți la gestionarea datelor dvs. în modul descris mai sus.

Ștergerea datelor are loc când scopul stocării este încetat, și anume după răspunsul la o solicitare prin e-mail / formularul de contact sau când cauza adresei este în cele din urmă clarificată. Aveți dreptul să vă revocați acordul în orice moment, fără a afecta legalitatea procesării datelor pe baza consimțământului. Pentru detalii privind cerința ștergerii și înștiințării, vedeți punctul 7, Drepturile părților în cauză.

3. Cookie-uri

Această pagină utilizează cookie-uri. Acestea sunt mici fișiere text care, atunci când vizitați această pagină, vor fi stocate în browserul dvs. web (de ex. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer / Edge, Safari etc.) sau prin acestea pe calculator (în sens restrâns în sistemul de operare). Cu ajutorul cookie-lui care conține un anume modul de caractere, site-ul nostru recunoaște browserul dvs. la următoarea intrare pe site. Noi utilizăm cookie-uri proprii, așa-numite cookie-uri „session” (proces de lucru). Acestea sunt menite să faciliteze utilizarea site-ului nostru web și optimizeze afișarea conținutului pentru dvs.

Temeiul juridic este articolul 6 alineatul (1) punctul (f) din GDPR. Interesul nostru legitim provine din faptul că dorim să vă facilităm utilizarea siteului nostru web cu cookie-urile de mai sus, nu colectăm date de urmărire (tracking) și, prin urmare, nu intervenim în dreptul la personalitate și libertate fundamentală al dvs.

Puteți dezactiva modulele cookie în browserul dvs. În același timp, acest lucru poate afecta funcționalitatea. Pentru mai multe informații vedeți punctul 7. Drepturile persoanelor afectate.

Aceste cookie-uri sunt valabile numai pentru durata sesiunii browserului și vor fi șterse la încheierea vizitei pe site-ul nostru.

Aveți dreptul oricând de a solicita informații și să protestați împotriva stocării datelor colectate despre dvs., mai vedeți punctul 7. capitolul Drepturile persoanelor afectate. Puteți dezactiva complet modulele cookie în browserul dvs. In același timp, acest lucru poate afecta funcționalitatea.

4. Matomo (anterior Piwik)

Acest site web utilizează serviciul de analiză web open-source-Matomo (anterior Piwik), a InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Noua Zeelandă, ca ofertant. În scopul acestei evaluări sunt memorate cookie-uri pe calculatorul Dumneavoastră. Informațiile astfel prelevate vor fi memorate de către cel răspunzător exclusiv pe serverul propriu al acestuia. Datele cu caracter personal sunt memorate doar de către el. Datele nu sunt comunicate către terți. Informațiile Matomo cu privire la protecția datelor se pot accesa https://matomo.org/privacy-policy/ .

Baza juridică

Acest site web utilizează Matomo pentru a putea analiza și îmbunătăți în mod regulat utilizarea site-ului web. În urma statisticilor astfel obținute poate fi îmbunătățită oferta, ea fiind astfel expusă ca fiind mai interesantă pentru Dumneavastră ca utilizator. Prin evaluarea datelor obținute cel răspunzător este capabil să combine informații despre utilizarea fiecărei componente în parte a site-ului web. Acest fapt ajută la îmbunătățirea continuă a site-ului web și la utilizarea ușoară a acestuia. În aceste scopuri este dat interesul nostru îndreptățit de prelucrarea a datelor conform art. 6 alin. 1 lit. f Regulamentul GDPR. Prin anonimizarea adresei IP se păstrează interesul utilizatorilor de a fi asigurată îndeajuns protecția datelor personale ale acestora.

Revocare

Puteți împiedica evaluarea datelor prin ștergerea cookie-urilor existente și prin oprirea memorării de cookie-uri. Dacă dezactivați memorarea cookie-urilor, atunci s-ar putea să nu puteți accesa complet acest site web. Memorarea de cookie-uri poate fi oprită prin intermediul unei setări în browserul DUmneavoastră. Puteți opri aplicația Matomo prin îndepărtarea următoarei bife, activând astfel Opt-out-Plug-in:

Acest site web utilizează Matomo cu extensia „AnonymezeIP“. Adresa IP transmisă prin Matamo de la browser-ul Dumneavoastră nu este cumulată cu alte date prelevate de către cel responsabil. IP prescurtate, prin aceasta se poate exclude referirea directă asupra unei persoane. Adresa IP transmisă prin intermediul Matomo de către browserul Dumneavoastră.

5. Drepturile persoanelor în cauză

a. Dreptul la informație

Aveți dreptul să primiți informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate de noi în orice moment. Puteți solicita informare despre următoarele informații. Noi suntem obligați să furnizam informațiile în termen de o luna despre:

(1) scopul gestionării datelor dvs. personale;

(2) categoriile datelor personale gestionate;

(3) destinatarii sau categoriile de destinatari la adresa cărora am comunicat sau le vom comunica datele dvs. personale;

(4) cu privire la durata prevazută a stocării datelor dvs. personale sau, în cazul în care nu este posibilă specificarea acesteia, cu privire la criteriile de stabilire a acestei perioade;

(5) dreptul dvs. de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale, de a solicita operatorului restricționarea datelor sau să vă opuneți prelucrării acestor date de caracter personal;

(6) dreptul de a depune o plângere adresată unei autorități de supraveghere;

(7) dacă datele nu au fost colectate de la persoana în cauză, orice informații disponibile despre sursa lor;

(8) faptul de a lua decizii automate, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, inclusiv profilarea și, - cel puțin în aceste cazuri -, logica aplicată, precum și informații clare privind importanța gestionarii acestor date și consecințele asupra persoanei vizate. Vă atragem atenția că nu există o astfel de decizie automatizata din partea noastră.

(9) acă datele dvs. personale sunt transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale. În acest context, aveți dreptul să fiți informat despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu articolul 46 din GDPR privind transmisia.

b. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să ne cereți corectarea datelor dvs. personale inexacte fără întârzieri nejustificate, adică completarea datelor personale incomplete.

c. Dreptul la ștergere

Cererea ștergerii

Aveți dreptul ca datele dvs. personale să fie șterse fără întârzieri nejustificate, iar noi suntem obligați să ștergem aceste informații fără întârzieri nejustificate, dacă există unul din următoarele motive:

(1) Informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau gestionate în alt mod.

(2) Vă retrageți consimțământul în temeiul articolului 6 alineatul (1) punctul (a) ca bază pentru gestionarea datelor și nu există nici un alt temei juridic pentru gestionarea datelor.

(3) Protestați împotriva gestionării datelor dvs. în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pe care le-am colectat pe baza intereselor noastre legitime explicate (de ex. Google Analytics) și nu există motive legitime pentru prelucrarea datelor, sau vă opuneți prelucrării datelor dvs. în contextul marketingului direct în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.

(4) Am tratat în mod ilegal datele dvs. personale, de exemplu fără consimțământul dvs. sau fără interes legitim.

(5) Ștergerea datelor dvs. personale este necesara ca să putem îndeplini obligația noastră legala în conformitate cu legislația UE sau germană aplicabilă.

(6) Datele cu caracter personal au fost colectate în calitate de minor precum menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR privind serviciile societății informaționale.

Dacă am publicat informațiile dvs. personale și suntem obligați să le ștergem pentru unul dintre motivele mai sus menționate, atunci societățile care au publicat aceste informații pe site-urile lor, vor fi informate în mod corespunzător cu privire la solicitarea dvs. de anulare. Le informăm ca dvs., în calitate de persoana interesată, ați solicitat eliminarea linkurilor către date personale sau copia datelor personale, adică duplicatul datelor cu caracter personal în cauză.

Excepții

Nu exista dreptul de ștergere în cazul în care gestionarea datelor este necesară pentru:

(1) exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

(2) în scopul îndeplinirii obligațiilor legale în temeiul legislației UE sau germane privind prelucrarea datelor, de ex. în temeiul legislației fiscale privind obligația de păstrare a datelor sau îndeplinirea unei sarcini în interes public ori în exercitarea autorității publice care ne-a fost atribuită;

(3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) punctele (h) și (i) și articolul 9 alineatul (3) din GDPR;

(4) în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR pentru arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în cazul în care dreptul de ștergere este de natură care ar face imposibilă sau ar periclita în mod serios îndeplinirea obiectivelor unei astfel de gestionări a datelor;

(5) depunerea exigenței legale, validare sau protecție, de ex. în procedura judiciară.

d. Dreptul de a restricționa gestionarea datelor

Aveți dreptul să cereți restricționarea gestionării datelor dvs. dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(1) Contestați exactitatea datelor dvs. personale, caz în care limitarea se aplică perioadei care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale.

(2) Dacă prelucrarea datelor este nelegala și respingeți ștergerea datelor, dar în schimb solicitați restricționarea utilizării datelor personale.

(3) Dacă noi nu mai avem nevoie de date personale pentru prelucrarea datelor, dar dvs.le solicitați în scopul depunerii exigentei legale, validare sau protecție.

(4) Dacă ați protestat împotriva prelucrării datelor dvs. personale pe care le-am colectat pe baza intereselor noastre legitime (de ex. Google Analytics) până nu se stabilește că motivele noastre legitime au prioritate față de motivele dvs. Legitime.

În cazul în care, din motivele anterior menționate, gestionarea datelor este restricționată, aceste date cu caracter personal, - cu excepția stocării - pot fi gestionate doar cu consimțământul dvs. sau pentru depunerea exigentei legale, validarea sau protejarea ori pentru revendicarea legală a altor persoane fizice sau juridice (SRL., S.A. etc.). sau în interesul public al Uniunii sau al unui stat membru. Dacă la cererea dvs. gestionarea datelor a fost restricționată, vă vom informa înainte de ridicarea restricției.

e. Dreptul la portabilitatea datelor

Dacă v-ați exercitat dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a datelor, suntem obligați să informăm toți destinatarii către care am comunicat datele dvs. personale despre rectificare, ștergere sau restricționare a datelor, cu excepția cazului în care ar fi imposibilă sau ar necesita un efort disproporționat. Dvs. aveți dreptul să ne solicitați informații despre acești destinatari.

f. Obligația de notificare

Aveți dreptul de a primi informații personale referitoare la dvs. și puse la dispoziția noastră într-un format structurat, utilizat pe scară largă, ușor de descifrat. Respectiv, aveți dreptul să transmiteți aceste date unei alte societăți fără a fi obstrucționat de noi, dacă:

(1) prelucrarea datelor se bazează pe o contribuție în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din GDPR sau pe un contract menționat la articolul 6 alineatul (1) punctul (b)

(2) prelucrarea datelor este automatizată.

În exercitarea acestui drept, aveți dreptul să ne cereți să transmitem datele dvs. personale direct unei alte societăți, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, acest lucru nu are voie să afecteze în mod negativ libertatea și drepturile celorlalți. Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în exercitarea autorității publice care ne-a fost încredințată.

g. Dreptul de a protesta

Aveți dreptul să protestați, din motive legate de propria situație, în orice moment împotriva prelucrării datelor dvs. personale bazate pe articolul 6 alineatul (1) punctul (e) - prelucrarea datelor necesare îndeplinirii unei sarcini de interes public – sau f) - prelucrarea datelor pentru impunerea intereselor noastre legitime, de ex. marketing online – din GDPR, inclusiv profilarea pe baza acestor dispoziții.

În acest caz, informațiile dvs. personale nu vor fi prelucrate decât dacă dovedim că gestionarea datelor este justificată din motive legitime convingătoare care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă gestionarea datelor este folosită pentru depunerea unor revendicări legale, validare sau protejare.

În cazul în care informațiile dvs. personale sunt prelucrate în scop de comercializare directă, aveți dreptul să protestați în orice moment împotriva prelucrării datelor dvs. personale în acest scop; inclusiv profilarea, dacă este legata de marketingul direct.

Dacă dvs. protestați împotriva prelucrării datelor în scop de comercializare directă, atunci informațiile dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Aveți posibilitatea de a exercita dreptul de a protesta cu privire la utilizarea serviciilor societății informaționale - prin deviere de la Directiva 2002/58 / CE - prin utilizarea mijloacelor automatizate bazate pe specificații tehnice.

h. Dreptul de a revoca declarația de consimțământ

Aveți dreptul să revocați declarația dvs. de consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului acordat până la revocare.

i. Persoana de contact în domeniul Drepturile părților în cauză

Dacă nu vă permitem să vă exercitați drepturile din punct de vedere al gestionării datelor, vă rugăm să ne contactați în e-mail la adresa vertrieb@kiesow.org sau prin poștă la adresa indicată în editorial (impresum).

Situația declarației de consimțământ, ca: 12.04.2019